Gå til kortsøgningLog ind
Metadata for grundvandsrapport
Rapportid 91005
Titel Storskov, Stautrup ved Århus. Indledende hydrogeologiske undersøgelser. Statusrapport nr. 1. December 1995.
Forfattere Omar C. Thomsen. A/S Samfundsteknik.
Udgivelsesdato 20/12 1995
Antal sider 31
Kommentarer GEUS/ghp
Kommentarer 2 Bilag 1-8 mangler (GEUS/ghp 2014.10.15)
Sprog Dansk
Sted navn Stautrup
Kommune Århus
Amt Århus
Rådgiver Samfundsteknik
Rådgiver sagsnr 5801-19
Rekvirent Århus Kommunale Værker
Formål Grundvand
Rapportmetoder Geofysik Boringer Prøvepumpning Kortlægning
Nøgleord Ellog Geofysik Hydrogeologi Undersøgelsesboringer Geoelektrisk undersøgelse Prøvepumpning
Indlæst 10/10 2014 af RAPPORTDB
Rettet 15/06 2015 af RAPPORTDB
Boringer (dgu. nr.) 89. 1407
89. 185
88. 179
88. 72
89. 1351
88. 1085
89. 941
88. 175
Hovedrapport
Fil navn
Storskov Stautrup ved Århus. Indledende hydrogeologiske undersøgelser.pdfDownload
Bilag
TitelFil navn
BilagsbindStorskov+Stautrup+ved+Århus.+Indledende+hydrogeologiske+undersøgelser.+Bilagsbind.pdfDownload
Georeferencer
Nr.
1