Gå til kortsøgningLog ind
Metadata for grundvandsrapport
Rapportid 90986
Titel Rådgivning og tilsyn med boringer - Faaborg-Egebjerg
Forfattere Peter Lindberg Thomadsen, Lisbeth Hoberg Refstrup, Bianca Pedersen, Rasmus Enemark Olsen
Udgivelsesdato 25/09 2014
Antal sider 25
Kommentarer Afrapportering af tilsyn med undersøgelsesboringer, der er udført i forbindelse med grundvandskortlægningen under delaftale 5 i rammeaftalen med rådgivere.
Sprog Dansk
Sted navn Faaborg - Egebjerg
Kommune Faaborg-Midtfyn
Amt Fyn
Rådgiver Rambøll
Rådgiver sagsnr 08409063H
Rekvirent Naturstyrelsen Ålborg
Kontaktperson Tine Ørbæk Nielsen
Formål Grundvand
Rapportmetoder Boringer Grundvandskemi Pejlinger Geologi Kortlægning Vandkvalitet Logging Magasinafgrænsning Potentiale
Indlæst 07/10 2014 af RAPPORTDB
Rettet 19/03 2015 af MP
Boringer (dgu. nr.) 163. 1023
164. 1808
163. 1017
163. 1013
Hovedrapport
Fil navn
Sydfyn_H_sag_rapport_version02.pdfDownload
Bilag
TitelFil navn
Bilag samletSamlede_Bilag.pdfDownload
Georeferencer
Nr.
1