Gå til kortsøgningLog ind
Metadata for grundvandsrapport
Rapportid 86325
Titel Redegørelse for grundvandsressourcerne i Århus Syd-området
Forfattere Århus Amt
Udgivelsesdato 21/12 2006
Antal sider 285
ISBN 87-7906-410-8
Sprog Dansk
Sted navn Århus Syd
Amt Århus
Rådgiver Århus Amt
Lovgrundlag Miljømålsloven
Formål Grundvand
Rapportmetoder Kortlægning
Indlæst 01/06 2010 af RAPPORTDB
Rettet 19/05 2015 af RAPPORTDB
Hovedrapport
Fil navn
M:\AAR\Grundvandskontoret\Gebyrkortlaegning\Omraader\ÅrhusSyd\Rapportdatabase\Aarhussyd06-samlet.pdfDownload
Bilag
TitelFil navn
Resumerapport BederBederresumerap-nov06.pdfDownload
Resumerapport StautrupStautrupresumerap-nov06.pdfDownload
Resumerapport StorskovenStorskovenres-nov06.pdfDownload
Resumerapport ØsterbyOesterbyres-nov06.pdfDownload
Resumerapport ÅboAaboresumerap-nov06.pdfDownload
Georeferencer
Nr.
4123