Gå til kortsøgningLog ind
Metadata for grundvandsrapport
Rapportid 73771
Titel Review af modelarbejdet i Århus Syd-området
Korttitel Review af modelarbejdet i Århus Syd-området
Forfattere Torben O. Sonnenborg
Udgivelsesdato 01/01 2006
Antal sider 58
Sprog Dansk
Amt Århus
Amt ref.nr H12-57
Rådgiver GEUS
Rekvirent Århus Amt
Kontaktperson Ikke angivet Der er ikke angivet en kontaktperson
Lovgrundlag Lov om vandforsyning
Formål Grundvand
Rapportmetoder Geofysik Geologi Vandindvinding Opland
Indlæst 05/10 2007 af RAPPORTER_AARHUS
Rettet 19/03 2015 af MP
Modeller (navn) Aarhus Syd. Data som zip-fil i Geol.Forståelsmodel
Hovedrapport
Fil navn
h12-57.pdfDownload
Bilag Der er ikke uploadet digitale rapporter
Georeferencer
Nr.
1