www.geus.dk > Arbejdsområder > Databanker > Danmark > Jupiter > Søgning > Siden her

JUPITER

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
GEUS logo - link til forsiden
Vandprøver fra Fruering Vandværk
Nedenfor vises en liste over vandprøver fra Fruering Vandværk. Listen viser som standard kun de 10 nyeste prøver. Ved at klikke på linket: 'Vis alle', vises alle prøver. Klik på prøvedatoen for at få vist alle analyserede stoffer i prøven eller på linket 'Vis alle analyser for Fruering Vandværk' for at få vist alle analyserede stoffer i alle prøver.
Prøver kan være taget på selve indvindingsanlægget, på ledningsnettet eller fra tappesteder, der modtager vand fra anlægget.
Oplysningerne på denne side er baseret på data indberettet til GEUS af analyselaboratorier, kommuner og de tidligere amter. GEUS står ikke inde for om data er korrekte.
Svartider  Det kan tage et stykke tid at hente analyserne frem, da der søges i mange data.
Anlægsinformationer
Anlægsnavn: Fruering Vandværk Aktivstatus: Aktiv
Anlægsid: 80202 Aktivperiode: -
Journalnummer: 8-77-12-745-2-99 Datum: EUREF89
Virksomhedsløbenr: 7 UTM zone: 32
Adresse: Fruering Kirkevej 30 UTM koordinater: ( 561.928 , 6.210.270 )
Postnr: 8660 Vandtype: Grundvand
By: Skanderborg Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg
Kommune: Skanderborg Overanlæg:
Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg Anlægsart:
Underanlæg
Antal underanlæg: 0
Aktive tilladelser
Antal tilladelser: 3
  Vis  /  Skjul  
Inaktive tilladelser
Oppumpede mængder
Antal registreringer: 35
  Vis  /  Skjul  
Rentvandsprøver
Antal prøver: 87
  Vis alle  /  Skjul alle  
Prøveid Dato Prøveudtagningssted Formål Omfang Laboratorie Journalnr. Bemærkning
Prøven udtaget Registreret Godkendt
1350069 5. oktober 2017 13. oktober 2017 18. oktober 2017 Prøvetagningshane Drikkevandskontrol, vandværk Normal AnalyTech Miljølaboratorium Ap LAB nr. 17-19946
1335185 18. maj 2017 23. maj 2017 8. juni 2017 Gammel Gramvej 68, køkken Drikkevandskontrol, ledningsnet Begrænset AnalyTech Miljølaboratorium Ap LAB nr. 17-09139
1315252 19. oktober 2016 26. oktober 2016 4. november 2016 Afgang vandværk Drikkevandskontrol, vandværk Udvidet AnalyTech Miljølaboratorium Ap LAB nr. 16-25545
1298182 27. april 2016 3. maj 2016 19. maj 2016 Skylletårn Ikke oplyst Ikke oplyst AnalyTech Miljølaboratorium Ap LAB nr. 16-08568
1298940 27. april 2016 6. maj 2016 19. maj 2016 Fruering Kirkevej 18, køkken Drikkevandskontrol, ledningsnet Begrænset AnalyTech Miljølaboratorium Ap LAB nr. 16-08567
1266949 2. november 2015 6. november 2015 9. november 2015 Afgang vandværk Drikkevandskontrol, vandværk Normal AnalyTech Miljølaboratorium Ap LAB nr. 15-22336
1254474 22. april 2015 12. maj 2015 13. maj 2015 Fruering Kirkevej 18 Drikkevandskontrol, ledningsnet Begrænset AnalyTech Miljølaboratorium Ap 15-07087
1254475 22. april 2015 12. maj 2015 13. maj 2015 Fruering Kirkevej 18 Drikkevandskontrol, ledningsnet Kontrol af uorg. sporstoffer AnalyTech Miljølaboratorium Ap 15-07088
1239780 21. oktober 2014 3. december 2014 4. december 2014 Afgangshane Drikkevandskontrol, vandværk Udvidet AnalyTech Miljølaboratorium Ap 14-17823
1240065 21. oktober 2014 3. december 2014 4. december 2014 Afgangshane Drikkevandskontrol, vandværk Kontrol af org. mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium Ap 14-17824
  Vis alle  
Vis alle analyser for Fruering Vandværk
Faste prøveudtagningssteder
Antal steder: 0
Boringer
Antal boringer: 3
  Vis  /  Skjul  
Import Export
Antal import registreringer: 0
Antal export registreringer: 0

Siden er genereret den 14. december 2017 20:36 © De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS
Øster Voldgade 10, 1350 København K - Tlf.: 3814 2000 - Fax: 3814 2050 - E-post: geus@geus.dk